به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از روابط عمومی صندوق بازنشستگی، ایراندخت عطاریان در مراسم كلنگ زنی خانه مهر محلات افزود: 3 هزارمیلیارد تومان ازاین مبلغ بابت مطالبات مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل ازسال 1389پرداخت شد و دو هزارمیلیارد تومان دیگر ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری از هشتم مهر 86 تا مهر 87 است كه درحال حاضر مذاكرات برای تعیین نوع سهام برای بازنشستگان بامسئولان سازمان خصوصی سازی ادامه دارد.

وی افزود: خوشبختانه مساعدت و پیگیری‌های وزیر رفاه نقطه قوتی شده است كه موجب شده صندوق بازنشستگی كشوری در دریافت این مطالبات با مشكلی روبرو نشود و هرچه سریعتر نتایج اقدامات و پیگیری‌ها برای پرداخت سهام به بازنشستگان مشخص شود.

عطاریان با ابراز امیدواری از پرداخت سهام به بازنشستگان تاپایان سال جاری خبر داد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی كشوری با اشاره به توسعه وگسترش خانه مهردراستانهای كشور اظهارداشت: احداث خانه مهر وتامین نیازهای فرهنگی بازنشستگان در ادامه سیاست های حمایتی دولت محسوب می شود واین صندوق تلاش دارد درمراكز استانهایی كه امكانات وظرفیت راه اندازی خانه مهر را دارند سرمایه گذاری كند.