زهرا ساعدی کارشناس شهرسازی و معماری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب افزود: بافت های فرسوده یکی از مهمترین معضلات مدیریت شهری در کلانشهرها بویژه در شهر تهران است.

وی با بیان اینکه بازسازی بافت فرسوده تنها با مشارکت مردم امکان پذیر است افزود: ارتباط دوسویه و تبادل اطلاعاتی بین مردم و مسئولان از پیش شرط های تحقق نوسازی بافت های فرسوده است.

ساعدی معتقد است که این ارتباط و تعامل تنها با حضور رسانه ها امکان پذیر است.بنابراین رسانه ها یکی از راه های جلب مشارکت مردم در تصمیم سازی در حوزه های شهری است.

وی با بیان اینکه متاسفانه ساکنان بافت های فرسوده آگاهی کمی نسبت به رسانه ها بویژه اینترنت دارند، تصریح کرد: نارسایی زیرساخت ها موجب شده تا انتقال تجهیزات به داخل بافتها یا کند بوده و یا امکان پذیر نیست.

این کارشناس شهری تصریح کرد: افزایش اطلاع رسانی در خصوص اقدامات نوسازی ، آموزش ساکنان به منظور استفاده از فناوری های نوین، به روزرسانی اطلاعات به طور ساده و شفاف، زمینه سازی برای انتقال تجهیزات داخل بافتها و افزایش امکان دسترسی ساکنان به اطلاعات از جمله امکاناتی است که می تواند موجب مشارکت بیشتر ساکنان و بازسازی و پویایی بافت فرسوده شود.