به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها همزمان با هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بود که سه هزار دستگاه اتوبوس را برای تسهیل در حمل و نقل عمومی شهروندان به شهرداری های سراسر کشور تحویل می دهد.

بر همین اساس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قراداد ساخت سه هزار دستگاه اتوبوس را با کارخانه های تولید کننده اتوبوس داخلی منعقد کرد و این کارخانجات بتدریج در حال تحویل دادن این اتوبوس ها هستند.

لازم به ذکر است که همزمان با هدفمندی یارانه ها 5/82 درصد قیمت هر اتوبوس به صورت یارانه پرداخت شده و 5/17 درصد مابقی نیز از سوی شهرداری های سراسر کشور پرداخت می شود.

بنا بر این گزارش تاکنون 150 دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران واگذار شده و با توجه به کلانشهری تهران و استقبال شهروندان از حمل ونقل عمومی همزمان با هدفمندی یارانه ها، سهم تهران در تحویل گیری اتوبوس افزایشس یافته است.

مراسم تحویل 200 دستگاه اتوبوس با حضور حمیدرضا ارشاد منش رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از شهرداران کشور برگزار می شود.