به گزارش سرویس اجتماعی برنا، مجید پاکساز در نشست هم اندیشی با هنرمندان و صاحبنظران در خصوص معرفی هنرمندانه طرح تفصیلی و رونمایی آن گفت: طرح تفصیلی شهر تهران در آستانه تصویب در مراجع قانونی قرار دارد و به زودی این طرح برای اجرا به شهرداری های مناطق ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری درخصوص این که هر موضوعی که درقالب هنرمطرح شود ماندگاری بیشتری خواهد داشت، تصریح کرد: دراین راستا بنا برآن است تا به منظور اجرای مطلوب این طرح و آگاه سازی شهروندان از زوایای کیفی و مثبت آن، در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طرح هایی به اجرا برسد و برای این کار نیز باید نظر گروه های هنری جذب شود تا بتوانند این حساسیت و نگرش را در اذهان شهروندان و میان ساکنان شهر تهران ایجاد کنند.

پاکساز با بیان این که سندتوسعه یک شهر، طرح تفصیلی آن است افزود: شهر تهران از سال 47 تا کنون شاهد دو سند توسعه بوده است که از آن جا که دومین طرح که در سال 70 تهیه شدطرحی جامع و کامل نبود، تهیه طرح تفصیلی جدید برای شهر تهران آغاز شد تا پس ازسال ها که تهران بر اسا س بخشنامه و دستور العمل اداره می شد، از این پس بر اساس یک برنامه مدون اداره شود واز بنود چنین طرحی رنج نبرد.

پاکساز خاطر نشان کرد: این سند واجد ویژگی هایی است که در نوع خود قابل توجه است و اول این که این طرح با مشارکت حداکثری کارشناسان بخش شهرسازی و معماری و مدیریت شهری تهیه شده است و همه دستگاه های ذی ربط در آن مشارکت داشتند تا اطلاعات مورد نیاز را درآن قرار داده و یا بستر لازم را در این طرح فراهم کنند .
مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهر تهران با تاکید بر این که اجرای این طرح نیازمند وفاق کلی در اطلاع رسانی آن به شهروندان است ، گفت : باید اطلاع رسانی و فرهنگسازی برای اجرا این طرح ایجاد شود تا دربستر مناسب در تهران اجرایی شود .

وی با اشاره به این که وجود چنین سندی در تهران، الگویی برای سایر کلان شهرها نیز خواهدبود، افزود: در این راستا باید به گونه ای اطلاع رسانی شود تا مردم متوجه شوند که رویکردهای گذشته شهرسازی که می توان آن را شهرسازی چانه زنی و یا بخشنامه ای نامید به یایان رسیده و آن ها باید احکام این سند را بپذیرند و ما نیز بستر آن را فراهم کنی تا این فرهنگ در شهر ایجاد شود.

این مقام مسئول با بیان این که فروردین ماه سال 90، جشن رونمایی از طرح تفصیلی تهران برگزار خواهدشد گفت: بهره گیری از ظرفیت فیلم کوتاه در این زمینه در دستور کار قرار گرفته و آنچه مهم است این که باید بتوانیم بطور مستمر در این زمینه فعالیت کنیم تا به نتیجه ای مطلوب دست یابیم.

پاکساز تصریح کرد: تهیه فیلم برای جشن رونمایی، متاثر از ابلاغ این طرح است و محورهای آن باید با موضوع ابلاغ و شروع این کار بزرگ توام باشد.

این مقام مسئول در شهرداری تهران، با تاکیدبر ماندگاری و ساخت آثار هنری در این باره ادامه داد: باید کاری کرد تا حمایت از آثارهنری در حوزه شهرسازی نهادینه شود و برای آن برنامه ریزی صورت گیرد تا فیلم هایی با محور شهرسازی نیز بتوانند مخاطبان خود را داشته و جذب کند.