به گزارش سرویس اجتماعی برنا، تاکنون دو جلسه اتاق فکر سازمان تشکیل شده است و طی آن موضوعاتی چون؛ کارکردهاو ساختار اتاق فکر، تعداد اعضا و نحوه تشکیل جلسات بررسی شده است.

اعضای حاضر در این جلسات همچنین درباره نحوه راه اندازی دبیرخانه برای اتاق فکر سازمان و اهمیت برگزاری جلسات تخصصی برای یافتن راهکارهای درست در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و آسیب‌شناسی مدیریت بحران نیز بحث و تبادل‌نظر کردند.