به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد، ناصر ایروانی منش، مدیر كل بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان كمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در در مراسم امضای تفاهم نامه کمیته امداد با سازمان مدیریت بحران کشور با عنوان بیمه منازل و اثاثیه منزل مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره)در مناطق روستایی و شهری در مقابل حوادث غیر مترقبه و سوانح  یكی از راهبردهای اساسی در این نهاد را توانمندسازی خانوارها دانست و گفت: با بیمه كردن خانوارها می‌توان آن‌ها را در مسیر توانمندسازی قرار داد.

وی افزود: از سال 76 كمیته امداد به عنوان یكی از چهار سازمان بیمه‌گر در كنار صندوق تامین اجتماعی، صندوق بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح قرار گرفته و به امر بیمه كردن خانوارها پرداخته است.

ناصر ایروانی منش با بیان این‌که اکنون 12 هزار مركز درمانی طرف قرارداد كمیته امداد هستند که مددجویان را به مسیر صحیح سلامت هدایت می‌كنند، یادآورشد: 140 هزار خانوار روستایی تحت پوشش بیمه عشایر و روستایی قرار دارند.

مدیر كل بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان كمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به پوشش بیمه ای 50 هزار نفر در طرح اشتغال و خودكفایی مددجویان امداد با همكاری صندوق بیمه تامین اجتماعی كه شامل موارد فوت، از كار افتادگی و بازنشستگی می‌شوند، افزود: از نیمه دوم امسال با حمایت سازمان‌ هدفمندی یارانه‌ها 515 هزار خانوار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند.