به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، حجت الاسلام شیخ هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در مراسم معارفه خود اظهار داشت: آرزوی رهبری ارتقا قوه قضاییه است که این امر جز به کفایت مسئولان قوه قضاییه امکان پذیر نیست. کارآمدی و سلامت عناصری تاثیرگذار در کشور است. 

حجت الاسلام شیخ هادی صادقی در ارتباط با پیوند حقوق و اخلاق گفت: حقوق عنصری خشن، عبوس و حداقلی است و در برابر آن اخلاق که عنصری لطیف و حداکثری است. بنابراین اگر بخواهیم به سلامت قوه قضاییه دست یابیم، نمی‌توان تنها به اخلاق اکتفا کرد. حقوق و اخلاق در ارتباط با هم است که معنا پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم دستگاه قوه قضاییه را ارتقا دهیم باید به مفهوم تعالی سازمان دست یابیم، این تعالی 9 ضلع دارد که همه آن باید اخلاقی شوند. بنابراین برای رسیدن به تعالی سازمانی نیازمند اخلاق حرفه‌ای هستیم این اخلاق حرفه‌ای همان مسئولیت‌پذیری سازمان در برابر عوامل بیرونی و درونی محیط سازمان است.

حجت الاسلام شیخ هادی صادقی افزود: ما نباید به اخلاق نگاه موعظه‌ای داشته باشیم. اخلاق می‌تواند در تمامی فعالیت‌های قوه قضاییه حضور پیدا کند.

وی در ارتباط با اخلاق مداری در سازمان افزود: اخلاق دو بعد دارد که یکی از این ابعاد اخلاقی شدن عناصر انسانی و دیگری اخلاق سازمانی است که در ارتباط با اخلاق سازمانی وجوهاتی قرار دارد که باید سازمان پیش بینی پذیر باشد و همچنین نظام اخلاقی، پایبندی به حقوق ذی نفعان در داخل و خارج قوه قضاییه داشته باشد.

صادقی در پایان این مراسم گفت: قطعاً فعالیت دستگاه فرهنگی با تمام معاونت‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر وابسته است، به طوری که دستگاه فرهنگی با بخش‌های طراحی، سازماندهی، ترسیم فرایندها، روند رسیدگی و دعاوی در ارتباط است.