مریم مجتهد زاده رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا افزود: این بنیاد با هدف کارآفرینی، آموزش، هدایت و رهبری زنان و دخترانی تشکیل شده است که پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، بستر ورود به بازار کار را نداشتند.

وی در ادامه اظهار داشت: با تأسیس این بنیاد و تصویب بودجه برای برنامه های امور زنان در سفرهای استانی، امروز می توانیم ادعا کنیم که زمینه برای حضور زنان و دختران در تمامی فعالیت های اجتماعی اقتصادی ایجاد شده است.

رییس مرکز امور زنان و خانواده همچنین به برنامه جامع امور زنان اشاره کرد و گفت: با توجه به تعامل سازنده بین این مرکز و فراکسیون زنان مجلس، پس از تصویب برنامه جامع امور زنان این یرنامه برای تدوین در اختیار مرکز امور زنان قرار گرفت تا طی یکسال آینده این برنامه را به دولت ارائه دهد.

مجتهد زاده افزود: پیشنهاد به وزرا برای داشتن مشاور امور زنان نیز یکی از رویدادهای مهم در این حوزه است.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح، مشاور امور زنان که تا قبل از این به عنوان پستی تشریفاتی از آن یاد می شد، با ورود به ساختار تشکیلاتی و حضور در شورای معاونین وزارتخانه ها می تواند در حوزه زنان تصمیم گیر و تصمیم ساز باشد.