شهلا میرگلوی بیات، عضو کمیسیون بهداشت، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت:  کاهش ساعات کاری زنان شاغل توسط کمیسیون اجتماعی به کمیسیون بهداشت ارائه شود تا نظر قطعی خود را اعلام کنند.

کمیسیون بهداشت ادامه داد: کلیات طرح تقلیل ساعت کار زنان شاغل البته لازم به ذکر است که این طرح تنها شامل زنان سرپرست خانوار، زنانی که فرزندان معلول دارند،کودکان زیر هفت سال و کسانی که در خانواده بیمار صعب العلاج دارند، است که قرار شد ساعات کاری از 44 به 36 ساعت برسد.

عضو کمیسیون بهداشت افزود: این طرح در کمیسیون بهداشت مصوب شد و بلافاصله به کمیسیون ارائه شد تا در صحن علنی به تصویب برسد.