حجت السلام والمسلمین سید علی بنی صدر در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان  خبرگزاری برنا با بیان این مطلب که یک ماهیت به نام انسان وجود دارد که دو جنس است، جنس مرد و جنس زن و این اختلاف جنس برای تولید نسل است، اظهار کرد: نباید این تصور ایجاد شود که اختلاف سبب فضیلت انسانی بر انسان دیگر است. اگر احکامی را که در دین اسلام مختص زن است مورد بررسی قرار دهیم می توانیم دیدگاه عالمانه تری به دست آوریم. پس ما باید از بایدها و نبایدهای زن آگاهی پیدا کنیم و بعد جایگاه او را مشخص کنیم.

وی افزود: رسالت اصلی زن تربیت و مساله آموزش و پرورش اجتماع است و اگراحکام صادره الهی را برای او در نظر بگیریم می بینیم که زن یک مسئولیت عمده را به دوش بکشد که مسئولیت آن اقدام به تربیت و پرورش اجتماع خود است چون اسلام خواسته که آنها به تربیت فرزندانشان اقدام کنند پس اگر هر زنی به تربیت فرزند خود بپردازد در تمامی ابعاد جامعه آبادتری خواهیم داشت.

بنی صدر در ادامه تصریح کرد:جایگاه زن باید با رسالتش همسان باشد جایگاه وی معلم اجتماع است و قرار است جامعه در دامن او پرورده شود. پس باید زن در کنار خانواده و فرزندان خویش بوده و به تربیت آنها بپردازد.پس باید سراغ علم و دانش و فضیلت برود تا بتواند فرزندانش را به خوبی تربیت و راهی جامعه کند.

وی در مورد تفاوت حقوق زن و مرد نیز گفت: یکسری از حقوق یکسان است مثل واجب بودن نماز، خمس، زکات و روزه یا اجازه فعالیت‌های اقتصادی و درس خواندن که مرد و زن هر دو به یک اندازه در این شرایط سهم دارند اما در بخش های جزئی تفاوت‌هایی است و آن همان رسالت‌هایی است که برگردن آن‌ها گذاشته شده است و براساس ویژگی های منحصر به فردشان تکالیفشان از هم جدا می‌شود. مثلاً برای مسائل اقتصادی چون مرد توان جسمی و فیزیکی بالایی دارد این وظیفه برگردن او نهاده شده است. اما در مساله تربیت فرزندان به علت وجود مهر و محبت بیش از اندازه مادران و زنان این وظیفه به آنها محول شده است.