فاطمه مقیمی، کارآفرین و مدیرعامل شرکت حمل و نقل در خصوص تعبیر کارآفرینی به خبرنگار سرویس دختران و زنان گفت:«متاسفانه تعریف درستی از کلمه کارآفرینی وجود ندارد. این کلمه غیر ایرانی به اشتباه وارد زبان ما شده است. قصه این است که ان چیزی را که ما درنظر داریم را برداشت می کنیم و ذائقه اش را با ذائقه جامعه خود همسو می بینیم، می گوییم برداشت همین است. برداشت های شخصی را تعمیم می دهیم و نهادینه می کنیم و  انتظار داریم با همان دیدگاه باشد. به اعتقاد من کلمه کارآفرین، ریشه لغوی فرانسوی دارد و شروع آن به جنگ جهانی دوم برمی گردد. بحث آن از یک سیستم نظم و انضباط و شروع کار و ایده و خلاقیت و نوآوری در روش انضباطی ارتش بوده است.»

وی در ادامه افزود:«در ایران کلمه کارآفرینی را از منظر ایجاد کسب و کار می بینیم. در صورتی که کارآفرینی نوآوری و خلاقیت را در دل خود جای داده است. بنابراین شروع هر کسب و کاری، نوآوری و خلاقیت ندارد. شروع هر نوآوری و خلاقیتی می تواند کسب و کار را ایجاد کند. در معادلات شیمی می خواندیم، همیشه هیدروژن و اکسیژن آب را به وجود می آورد و با یک زنجیره فرآیندی آن را می توان شکست و دوباره به عناصر تشکیل دهنده آن رسید. در فرآیند کارآفرینی نمی گوییم هر اتفاقی که بیفتد، فرآیند کارآفرینی است ولی می گوییم کارآفرینی حتما اشتغالی ایجاد می کند. فردی می تواند خود اشتغال باشد. یعنی فکری را نوآورانه ابداع کرده و برای خودش ایجاد کسب و کار کند.»

مقیمی در مورد ایجاد کارآفرینی در ایران گفت:«جا افتادن این معنا بستگی به این دارد که برای کارآفرینی ارزش آفرینی کنید. یعنی بگویید کسی که خلاقیت می کند، کارش ارزشی دارد و یک ارزش افزوده روی کارش ایجاد کند. این خلاقیت می شود. من نمی توانم بگویم در صنعت حمل و نقل این صنعت را به وجود آوردم پس کارآفرین هستم ولی در این صنعت نوآوری و خلاقیت ایجاد کردم. آمدم به عنوان اولین زن در حوزه کاری که با فرهنگ اجرایی اش یک کار مردانه است، وارد صحنه شدم. بنابراین این شد کاری که نوآوری مدیریت زنانه در کار مردانه جاری است، در جامعه اتفاق افتاد.»

وی خاطرنشان کرد:«مدیریت زنان با مردان فرق دارد. موضوع بعدی قضیه در نوع کارم بود. یک روند تغییر ایجاد کردم. یعنی مثلا یکی از موارد که تکیه داشتم، آموزش است. در تمام بخش ها آموزش را به عنوان کلید اصلی کارم تعریف کردم. برای رانندگان هم این بخش راتعریف کردم. اعتقاد دارم آموزش این نیست که چیزی را کلاسیک یاد بگیرید و تمام شد. راننده حرفه ای و با مسئولیت فراتر از گار و ترمز و دنده، مسئولیت اطراف را هم دارد. مسئولیت حمل بار را که برعهده دارد، قوانین و مقررات مترتب با قضیه را باید به روز بیاموزد.»