دکتر مصطفی اقلیما رییس انجمن مددکاری ایران در گفتگو با برنا گفت: گرچه خشونت مردان علیه زنان بسیار بارز و از آمار نسبتا بالایی برخوردار است اما این دلیل نمی‌شود که خشونت زنان علیه مردان را که به شکلی پنهان وجود دارد را منکر شد.

.ریشه‌های خشونت علیه زنان را در کجا می‌توان جستجو کرد؟
جامعه ما در زمان‌های مختلف همیشه جامعه‌ای مردسالار بوده که مرد را محور همه کارها می داند این نگاه مرد سالارانه از زمان کودکی در هر خانواده ایرانی شکل گرفته و نهادینه شده است. این که هر مردی ابتدا در خانواده یاد می‌گیرد که حق دارد در هر مسئله‌ای برای زن تصمیم بگیرد. حتی پدر و مادر در خانواده در مسائل فرهنگی و تربیتی بین دختر و پسر خود تمایز قائل می‌شوند و برای پسران آزادی عملی بیشتری نسبت به دختران خود قائل می‌شوند. 

. آیا ما به لحاظ قانونی در بحث حمایت از زنان و جلوگیری از خشونت در مورد آنها دچار مشکل هستیم؟

خیر. به نظر من ما در قانون بر حسب جرائمی که بر علیه زن رخ می‌دهد مجازات‌هایی را پیش بینی کرده‌ایم اما مهمتر از آن نحوه اجرای قانون و حمایتهای ‌پس از آن از زنان بعد از طرح شکایت است که از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا در خیلی از مواقع در دادگاه‌ها هم از طرف خانواده و هم از طرف مسئولان رسیدگی کننده به پرونده سعی می‌شود که زن را از طرح شکایت علیه متشاکی بر حذر دارند و آنان را به مصالحه دعوت کنند.
 
این نگاه کلیشه‌ای به زن که تو با لباس سفید به خانه شوهر می‎روی و با کفن از خانه او بیرون می آیی این طرز تفکر به هر زنی القا می‌کند که هر گونه فشار و ظلمی که از ناحیه شوهر یا اعضای خانواده به او وارد می شود را تحمل کند و دم نزند. 

. آیا سازمان یا نهادی حمایت کننده در پشتیبانی و دفاع از حقوق زن در برابر خشونت در جامعه داریم؟
متأسفانه خیر. هیچ نهاد و یا موسسه ای در حمایت از زنان در این زمینه وجود ندارد. 

. مسائل اقتصادی را تا چه حد در انصراف زنان از طرح شکایت علیه خشونت مأثر می‌دانید؟
مسلما زنی که در جامعه پشتوانه مالی و اقتصادی محکمی نداشته باشد و به شوهرش یا اعضای خانواده خود اعم از پدر یا برادر متکی باشد نمی تواند با خیال آسوده و بدون دغدغه برای ادامه زندگی تصمیم درستی بگیرد و همیشه نگران از دست دادن پایگاه اقتصادی خود است و تحت فشار خانواده نمی‌تواند به طرح شکایت علیه متشاکی بپردازد. 

. راهکارهای پیشگیری و کاهش خشونت را در جامعه چگونه می توان فراهم کرد؟
 
یک: پیگیری بر لزوم اجرای قوانین خشونت علیه زنان
دو: حمایت از زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند
سه: ایجاد سازمان‌های حمایت کننده برای زنان
چهار: فرهنگ‌سازی و تقبیح خشونت در جامعه از طریق نهادینه کردن آنها در خانواده به کمک رسانه‌های مختلف.