معاون رئیس جمهوری در امور زنان وخانواده با اشاره به تشابه ویژگی‌های زنان و اعتدال‌گرایی گفت:‌ رویکرد اعتدال فرصتی برای تحقق نقش واقعی زن ایرانی است.
 
به گزارش خبرنگار برنا،‌شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان وخانواده درنخستین همایش ملی اعتدال که امروز در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: نگاهی عمیق‌تر به عملکرد تاریخی زنان ایرانی نشان می‌دهد که رویکرد اعتدال‌گرایانه به میزان زیادی با ماهیت و هویت زنان ایرانی هماهنگ و همسو است. به آسانی می‌توان ردپای ویژگی‌هایی مانند عاطفه‌مداری، شکیبایی و مداراگرایی، اخلاق‌گرایی و نیک‌رفتاری، سازگاری و پیوندگرایی، هویت‌مداری و پاسداری از میراث معنوی و توافق‌گرایی و تفاهم‌مداری را در عملکرد زنان در مدیریت خانواده، محله و سازمان‌های اجتماعی مشاهده کرد.

او ادامه داد:‌ دولت اعتدال برای پرهیز از خشونت و جنگ طلبی، بر عواطف نودوستانه انسانی تکیه می‌کند و برای مقابله با افراطی‌گری و دوری از تقابل‌های گروهی و اعتقاد به شکیبایی و مدارا، انگشت می‌گذارد و به دلیل تاکید بر توافق‌گرایی سیاست تعامل و گفتگو را سرلوحه سیاست‌های اجرایی خود قرار می‌دهد.

مولاوردی با بیان این موضوع که واقعیت‌ها و مستندات تاریخی نشان می‌دهد که یک قرن پیش در هنگام تفوق مناسبات و ساختارهای سنتی کمتر نشانی از طرح مطالبات و نظرات زنان در جامعه ایران دیده می‌شد اظهار کرد:‌ به تدریج با ضرورت حرکت ایران به سوی رشد و توسعه پایدار، تعریف نقش و جایگاه، حقوق و تکالیف، محدودیت‌ها و فرصت‌های زنان در جامعه تبدیل به مسائلی شدند که واکنش‌های متفاوتی را به خود دید. 

معاون زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه مسائل زنان در گذار جامعه ایران از دالان‌های تغییرات ساختاری و فرهنگی معطوف به توسعه‌یافتگی اتفاق افتاد تصریح کرد: این تغییرات اگرچه در عرصه‌های متفاوتی بروز کرد و در بستری از واقعیت‌های عینی جامعه قرار داشت اما از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی مورد تفسیرهای متفاوت قرار گرفت. 

مولاوردی گفت: تعارض‌ها و چالش‌های شکل گرفته به بروز شکاف‌های اجتماعی و سیاسی و پراکندگی در صفوف فعالان و صاحب‌نظران حوزه زنان منجر شد و حاصل تعارض‌ها ناپایداری نتایج به دست آمده در حوزه مسائل زنان بود که مجموع این شرایط، زنان ایرانی را با ضرورت اتخاذ رویکردی مناسب روبه‌رو ساخت.

او عنوان کرد: رویکرد اعتدال و دولت اعتدال فرصتی برای تحقق نقش واقعی زن ایرانی در جامعه است که این مهم در دو محور قابل بررسی است؛ نخست نقشی که زنان در تحقق و نهادینه سازی رویکرد اعتدال در جامعه دارند و دوم نقش و تاثیر رویکرد اعتدال در تحقق مطالبات و حقوق انسانی زنان ایرانی است.

مولاوردی با بیان این نکته که دولت اعتدال به دلیل حمایت از تعامل‌گرایی سیاسی، صبورانه می‌تواند شرایط را برای حضور فعالانه زنان در عرصه‌های بین‌المللی فراهم سازد و فعالیت‌های زنان را در عرصه جهانی وسعت بخشد افزود:‌ با این حال شواهد حکایت از آن دارد که در هنگامه اعتدال هنوز در پاره‌ای از موارد چتری از بی‌عدالتی در حوزه زنان سایه انداخته است.
 
او اضافه کرد: آنجا که زنان می‌خواهند در تحقق اعتدال در جامعه ایران نقش موثر بازی کنند، یک گرفتاری عدم توازن و تعادل میان فضای کار و فضای زندگی به وجود می‌آید.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار کرد:‌ با افزایش میزان تحصیلکردگی، زنان امروز در صدد تثبیت و ارتقای موقعیت خود در جامعه و خانواده هستند و برای ایفای نقش موثر در تحقق اعتدال زنان باید به نقطه تعادل در مناسبات خانوادگی و عملکرد اجتماعی خود دست پیدا کنند.

مولاوردی با اشاره به دسترسی مردان جامعه به منابع و فرصت‌های اقتصادی و سیاسی  عنوان کرد:‌ سیاست‌های دولت باید ناظر بر گذر از این عدم توازن‌ها باشد و زنان باید بر عدم تعادل‌های حاکم بر وضعیت اجتماعی خود فائق آید و عدم موازنه را در جهان زیست خود برطرف کنند و به فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی دسترسی بیشتری داشته باشند.

معاون رئیس جمهوری افزود:‌ اعتدال یعنی نقد آگاهانه از شرایط موجود جهان و شناخت جایگاه خود و دیگران در ارتباط با سنت و تجدد. حرکت در مسیر اعتدال دشوار است و این حرکت در حوزه زنان و خانواده به مراتب دشوارتر است.