رضا کردی در گفت‌وگو با برنا افزود : طرح تحکیم بنیان خانواده با هدف کمک به انتخاب همسر، تشکیل خانواده و ازدواج دائم معلولان از سال جاری اجرا می شود. این طرح ابتدا در تهران به مدت 2 ماه و بعد در شهرهای مشهد ،اصفهان ،شیراز و شهرهای پرجمعیت کشور به اجرا در خواهد آمد.

دبیرستاد ازدواج و امور جهیزیه سازمان بهزیستی کشور همچنین به آمار پشت نوبتی های ازدواج و جهیزیه بهزیستی اشاره کرد و تصریح کرد : در حال حاضر 250 هزار نفر از معلولان و مددجویان بهزیستی در سن ازدواج و پشت نوبتی دریافت جهیزیه و کمک هزینه ازدواج هستند .

وی همچنین از آغازاجرای طرح هدایت با حضور 100 هزار نفر از فرزندان مراکز شبه خانواده بهزیستی در سال 90 خبر داد و گفت : این طرح با همکاری موسسه جوانان آستان قدس رضوی و به منظور آموزش و مشاوره به زوج های جوان در بحث ازدواج برگزار می شود .