محمد پیروی خامنه، روانشناس در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا ریشه عدم تمایل برخی جوانان را به داشتن فرزند را مسائل اقتصادی و اجتماعی عنوان و اظهار کرد: وقتی پسری می‌بیند در این شرایط کنونی نمی‌تواند خدمت چندانی برای والدین خود انجام شود با این سوال رو به رو می‌شود که در صورت فرزند آوری، بچه‌های او نیز همینگونه خواهند بود. برخی پسران ابراز می‌کنند اگر فرزند ما هم مانند خودمان نتواند هفته‌ای یک بار هم به پدر و مادر خود سر بزند داشتن فرزند فاینده‌ای نخواهد داشت.

وی افزود: دختر نیز با دیدن مشکلات بارداری و مسائل اقتصادی و ... این حساب را می‌کنند که با داشتن فرزند چه چیزی عایدشان می‌شود و در نتیجه از پذیرش مسئولیت مادری سرباز می‌زنند و میل درونی به مادر شدن را پس می‌زنند.

این روانشناس تاکید کرد: اگر دختران ببینند که مادر شدن چندان سخت نیست و از سوی دیگر از طرف جامعه نیز حمایت می‌شود از این امر استقبال می‌کند.

پیروی خامنه همچنین درباره عدم اهمیت مردان به حفظ نصب خود گفت: افراد احساس می‌کنند به صورت گذشته فرزند کسی بودن یا نبودن مسئله مهمی نیست و از همین رو حفظ نسل و نام فامیل درجه اهمیت چندانی برایشان ندارد.