رضا کردی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا افزود: کلاس های آموزش مهارت های زندگی به منظور تحکیم بنیان خانواده های تحت پوشش بهزیستی برای مددجویان برگزار می شود .

دبیر ستاد ازدواج و امور جهیزیه سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به اینکه این کلاس ها سالانه در تمامی مراکز مشاوره بهزیستی شهرها و مناطق مختلف برگزار می شود، اظهار داشت: سالانه بین 12 هزار تا 15 هزار نفر از مددجویان سازمان در این کلاس ها شرکت می کنند .

وی همچنین تصریح کرد : مراکز مشاوره ای که از بهزیستی مجوز دارند، این کلاس ها را برگزار می کنند و سازمان بر فعالیت این مراکز نظارت می کند .

دبیر ستاد ازدواج و امور جهیزیه سازمان بهزیستی با بیاناین مطلب که 15 هزار تومان یارانه هر مددجو برای آموزش مهارت های زندگی است. یادآور شد : بودجه برگزاری کلاس های آموزش مهارت های زندگی سالانه مصوب و به تفکیک هر استان در مراکز مشاوره سازمان برگزار می شود .