دکتر حسین باهر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب افزود: ازدواج موقت براساس سنت، قرآن، اجماع و عقل، حرام اعلام نشده است، بلکه یک اصل اسلامی و انسانی است که در تمام جهان به خصوص در ایران در حال اجرا است.

بنیان گذارمکتب رفتار شناسی ادامه داد: ازدواج موقت در ایران به شدت در حال افراط است که باید شرایط ازدواج در جامعه فرهنگی و قانون مند شود، چرا که یکی از مهمترین ضروریات جامعه است که با اجرای درست از آسیب های احتمالی کاسته خواهد شد.

باهر افزود: تمامی افراد از جوانان گرفته تا میانسالان در شرایط اضطراری قرار می گیرند که باید یا از خیر این ضرورت بگذرند یا اینکه به ازدواج موقت تن دهند. به طوری که بسیاری از میانسالان در این سنین به دلیل تنهایی نیازمند کسی هستند که نیازمندی های آنها را برطرف کند که این موضوع بسیار تاثیر گذار و خوب است.

وی تصریح کرد:  در مسائل دینی ما، محور انجام امور، خداوند است، مثل نیتی كه برای خواندن نماز یا گرفتن روزه می‌كنیم. جالب اینكه غربی‌ها بارها اعلام كرده‌اند كه هیچ ساز و كاری در دنیا نتوانسته مسئله جنسی را هدایت كند و تنها فقه شیعه است كه با اتخاذ مكانیزم عقد موقت توانسته این موضوع را هدایت و جهت‌دهی كند.