مریم یوسفی، آسیب شناس و روانشناس درخصوص گرفتن حق طلاق توسط دختران به خبرنگار اجتماعی برنا گفت: متاسفانه در جامعه امروزی شناخت جوانان قبل از ازدواج از یکدیگر به حد کافی و عمیق نبوده و فقط درحد جلب توجه طرفین است.

وی گفت: هنگامیکه این شناخت به دلایل مختلف در مدت زمان کوتاهی سپری می شود، دختر و پسر مجبورند اغلب توسط تماس های تلفنی و پیامک با هم ارتباط برقرار کنند که طبیعتا در این نوع ارتباطات شناخت کافی حاصل نمی شود.

یوسفی افزود: بر این اساس این محدودیت های ارتباطی و شناختی منجر به این می شود که پس از مدتی هم که یکدیگر را ملاقات می کنند به مسائل سطحی و ظاهری بپردازند و از اصل مطلب به حاشیه گرایش پیدا کنند.

وی همچنین در ادامه افزود: در این حالت ناخودآگاه دختر و پسر برای یکدیگر خیال بافی می کنند و متاسفانه با عدم شناخت در زمینه های اصلی مواجه می شوند و با همین عدم شناخت نیز زندگی خود را آغاز می کنند.

یوسفی خاطر نشان کرد: از آنجایی که متاسفانه آزمایش، اعتیاد به مواد محرک (شیشه، گراس، کراک و ...) را در خون نشان نمی دهد و خیلی ساده می توان در این خصوص اعتیاد را پنهان کرد، دختران با وارد شدن به زندگی و روبرو شدن با چنین مشکلی، این حق را دارد که وقتی با این مساله برخورد کرد بتواند به راحتی طلاق بگیرد.

این روانشناس بااشاره به این مطب که گرفتن حق طلاق، حق زنان سازگار ایرانی است، گقت: ما مشاهده کرده ایم که اکثریت زنان ایرانی در آغاز زندگی صادقانه عمل کرده اند و در میانه راه با دروغگویی، اعتیاد، ناسزاگویی و هتک حرمت از جانب همسر مواجه شده اند و هیچ راهی جز طلاق ندارند، پس باید این حق قانونی را داشته باشند که زندگی شان را از یک فرد با چنین مشخصاتی جدا کنند.

وی همچنین اضافه کرد: از آنجایی که هیچ زنی ازدواج نمی کند که پس از آن جدا شود و حتی زنان ناسازگار نیز ترجیح می دهند سنگر زندگی شان را به هر نحو ممکن، حفظ کنند و صفت مطلقه را به خود اختصاص ندهند، با این حال بسیاری از دختران ما هستند که مجبور به طلاق شده و صرفاً نمی توان گفت که حق طلاق منجر به افزایش آمار طلاق می شود.

مریم یوسفی در پایان اظهار داشت: به خانواده های سنتی که واگذاری حق طلاق را مبارک نمی دانند و گاهاً دختر را از تصمیمی که گرفته منصرف می کنند، توصیه می کنم؛ نگاه شان را پیرامون این موضوع تغییر دهند و به برابری حق زن و مرد در اسلام و در جامعه بیاندیشند و بدانند همانطور که قانون حق طلاق را به مردان داده است، زنان نیز باید چنین حقی را در جامعه و از نظر قانونی داشته باشند.