به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، در میان آنهایی که مهریه‌های گران و کذایی را برای با هم بودن انتخاب می‌کنند، کسانی هستند که آسمانی ازدواج می‌کنند و با 14 سکه یا کمتر از آن به خانه بخت می روند. برنا در گزارش‌هایی به زندگی این زوج ها و نگاهشان به زندگی می پردازد...

عاطفه.س هفت سال است که زندگی مشترک خود را شروع کرده و فقط پنج سکه را به عنوان مهریه برای شروع زندگی مشترک انتخاب کرده است.

این زن جوان درباره دلیل انتخاب این عدد برای مهریه‌اش گفت: به نیت پنج تن این میزان مهریه را در نظر گرفته‌ام، چراکه آنها، برجسته های اسلام و شیعه هستند و امیدوارم نگاهشان همیشه به ما باشد و در زندگی مشترک دستم را بگیرند.

وی با بیان اینکه خوب زندگی کردن برای من مهم است و مهریه هیچ جایگاهی ندارد، افزود: من برای گرفتن مهریه ازدواج نکرده ام، می خواستم تکامل پیدا کنم.

عاطفه ادامه داد: پشتوانه من در زندگی همسرم است نه مهریه و اگر قرار باشد او تخریب شود، من پشتوانه ای ندارم نه اینکه با کم بودن میزان مهریه بی پشتوانه شوم.

این زن جوان با بیان اینکه خوشبختی در داشتن همسر معتقد و قابل اتکا است، تأکید کرد: مهریه کم مقاومت ما را در برابر مشکلات زیاد می کند و از تصمیمات احساسی و لحظه ای جلوگیری خواهد کرد، چراکه مهریه زیاد این ذهنیت را ایجاد می کند که پشتوانه مالی داریم و خیلی نمی شود نگاهمان را به زندگی متمرکز کنیم.