به گزارش گروه قرآن و معارف برنا، 38 وقف جدید همزمان با هفته وقف شهرستان‌های 13 گانه خراسان رضوی از جمله شهرستان بردسکن تایباد، تربت جام، جغتای، خلیل آباد، داورزن، درگز، رشتخوار، طرقبه شاندیز، قوچان، کلات، نیشابور ثبت شده است. 

شهرستان جغتای با ثبت هفت جدید بیشترین آمار ثبت وقف در هفته وقف را به خود اختصاص داده است. 

موقوفات انجام شده در خراسان رضوی شامل 6 وقف در شهرستان قوچان، 5 وقف در کلات، 4 وقف در نیشابور، بردسکن و درگز هرکدام سه وقف، خلیل آباد، دانورزن و با خرز هر کدام 2 ثبت تایباد، تربت جام، رشتخوار و طرقبه شاندیز هر کدام یک مورد وقف در هفته وقف به ثبت رسیده است .

وقف‌های خراسان رضوی در هفته وقف شامل زمین، منزل مسکونی، آب و اراضی، درخت و سهام با نیت عزاداری ائمه اطهار، فعالیت‌های فرهنگی قرآنی، ساخت مسجد، حسینیه و خانه عالم، امور خیریه از جمله خدمات درمانی، تحصیلی ویژه بی‌بضاعتان است. 

بزرگترین وقف به دست یک زوج از شهرستان جغتای شامل 9 ساعت آب و اراضی با نیت عزاداری امام حسین(ع) به ارزش 2.5 میلیارد ریال است.