به گزارش سرویس اجتماعی برنا، همایون فتاحی مدیر مرکز کنترل ترافیک شهر تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: طی هفته دوم اسفند ماه شاهد افزایش حجم ترددها و ترافیک در شهر بودیم و ساعت اوج ترافیک از 6:45 تا 8:30 صبح و ازساعت 17 تا 20 در عصرگاه بوده است.

وی ادامه داد: آمارها نشان از آن دارد که ترافیک پایتخت در هفته دوم اسفندماه نسبت به هفته نخست در مجموع به طور متوسط 8 درصد افزایش یافته است و پیش بینی می شود بیشترین حجم ترددها و ترافیک در شهر را طی دو هفته آتی شاهد باشیم.

فتاحی تصریح کرد: در هفته دوم اسفندماه در کل وقایع ثبت شده در مرکز کنترل ترافیک حدود 24 درصد وقایع مربوط به تصادفات بوده و 28 درصد وقایع نیز مربوط به نقص فنی خودروها بوده است.

وی تصریح کرد: ترافیک شهر تهران با بیش از 800 دوربین نظارت تصویری تحت نظارت و مدیریت قرار دارد. همچنین با حدود 330 دوربین ثبت تخلفات محدوده طرح ترافیک تحت کنترل و نظارت است.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهر تهران خاطرنشان کرد: تخلفات سرعت غیر مجاز در تهران نیز هم اکنون با بیش از 100 دوربین تحت نظارت و اعمال قانون قرار داد.

وی با بیان اینکه مرکز کنترل ترافیک در آماده باش کامل قرار دارد و به صورت 24 ساعته این مرکز فعال است گفت: با تمام ظرفیت و توان مدیریت و نظارت بر ترافیک شهر را پیگیری می کنیم و به ویژه با توجه به پیش بینی ورود موج جدیدی از سرما و بارش به تهران، مرکز کنترل ترافیک در آماده باش کامل است.