به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان پزشکی قانونی، اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر پس از شناسایی و احراز هویت اجساد زلزله منطقه دشتی، اسامی همه متوفیات را که 35 نفر بودند اعلام کرد. اجساد متوفیات حادثه زلزله با جواز دفن صادر شده توسط این اداره کل، به بستگان آن‌ها تحویل شد.

اسامی متوفیات به شرح زیر است: 

1 - ماه بانو ملایی

2 - بانو احمدی

3 - مدینه صفری

4 - شیرین هاشمی

5 - گل پسند زارعی باخرد

6 - علی بازدار

7 - محمد حمادی

8 - كبری درپوش

9 - حكیمه ذوالفقار

10 - سكینه دویک

11 - صغری حسینی

12 - زهره شیبانی

13 عباس درزن زاده

14 - لیلا ذوالفقاری

15 - زیور اشكپور مطلق

16 - صفیه قمی بهبهانی

17 - شهربانو باغبانی نیک

18 - زهرا شیبانی

19 - مهدی دانا

20 - یوسف معصومی

21 - محمد رجبی

22 - ابوالفضل معصومی

23 - كیمیا احمدی

24 - شهربانو رجبی

25 - نرجس خاتون همدمی پور

26 - حنانه سعیدی نیا

27 - میرزا زارعی

28 - نامدار هاشمی

29 - رمضان ذوالفقار

30 - حسن زیارتی

31 - زرغام فرهادی

32 - محمد فهیمی

33 - ذكیه غلامی

34 - اعظم پوزه

35 - سمیه فرهادی

بر اساس این گزارش، تاکنون به جز آمار اعلام شده (35 نفر)، هیچ مورد فوتی دیگری به اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر ارجاع نشده است.