سردار احمدی مقدم فرمانده ناجا در پاسخ به سوال خبرنگار اجتماعی برنا در خصوص اینکه آیا اقدامات فرهنگی و آموزشی رسانه‌های همگانی در حوزه کاهش جرائم موثر بوده است یا خیر؟ گفت: صد در صد این اقدامات موثر بوده است، یعنی پیشگیری اجتماعی با توجه به ضریب نفوذ رسانه ها، اینترنت و افزایش آگاهی اجتماعی قطعاً تقدم بر پیشگیری انتظامی دارد، اگر چه ما مستغنی از آن هم نیستیم و باز هم باید گشت داشته باشیم و پلیس سر چهارراه باشد.

وی ادامه داد: اما باید بدانیم اگر بعد آموزشی و آگاه سازی در جامعه وجود نداشته باشد، آن بعد اقتدار ما هم حتماً به نتیجه نمی رسد، اینها لازم و ملزوم همدیگر اند و تقدم با آموزش و آگاه سازی مردم نسبت به روشهای مجرمانه است.

احمدی مقدم منافع همه مردم را در همراهی با قانون دانست و تصریح کرد: الحمدالله نتیجه گرفته ایم و در هر حوزه ای که ما با کمک هم رسانه ها و دستگاههای آموزشی توانستیم اقدامات فرهنگی و آموزش‌مان را بیشتر کنیم به کاهش جرائم رسیدیم.

فرماندهی ناجا با ذکر مثالی عنوان کرد: نمونه بارزش که البته این هم جرم نیست البته در رانندگی تخلف است، تاکید بر بعد فرهنگی در راهنمایی رانندگی است و این در واقع در بعد راهنمایی کاری کردیم که در 8 سال گذشته با اینکه خودرو 5/2 برابر شد اما 31 درصد تلفات و تصادفات کاهش پیدا کرد و این آهنگ همچنان ادامه دارد.

احمدی مقدم در ادامه در خصوص اقدامات پلیس برای رصد شبکه های مجازی مانند فیسبوک که در دنیا زمینه جنگ نرم را فراهم می کنند، گفت: الان می بینیم کاری که شبکه های اجتماعی می کند، اینکه بتواند نارضایتی‌های اجتماعی را تبدیل به یک موج بکند و به نتیجه برساند.

وی ادامه داد: البته این کار یک روی قضیه و ظاهر آن است و پشت موضوع یک سامان دهی امنیتی و اطلاعاتی وجود دارد.

فرماندهی ناجا با بیان اینکه در این انقلاب‌های مخملین و نرم و غیره یک شبکه سازمان‌یافته پشت این قضیه است، خاطر نشان کرد: یک شبکه رسانه ای هم امواج انسانی مثبت و هم موج نارضیان را جمع می‌کند.

احمدی مقدم با اشاره به اینکه ما باید وقتی نگران باشیم که نارضایتی در جامعه وجود داشته باشد و به آن پاسخ نداده باشیم، ادامه داد: وقتی مردم مطالبه ای دارند، اگر این مطالبه شدنی است باید انجام بدهیم و اگر شدنی نیست مردم را باید قانع کرد.

وی تصریح کرد: امروزه این شبکه‌ها حکومت را برای پاسخگویی تحت فشار قرار می‌دهند و این بعد مثبت قضیه است.

فرماندهی ناجا تصریح کرد: الحمدالله جمهوری‌اسلامی در این زمینه نگران نیست، شما ببینید بعد فتنه 88 صدها فراخوان زده شد ولی اجابتی وجود نداشت و بگیر و ببندی هم به آن صورت نبوده و اجابتی هم وجود نداشته است، چرا؟ چون بسترهای اجتماعی فراهم نبوده است.

وی در پایان ادامه داد: نگرانی ما باید از نارضایتی ها و ریشه های نارضایتی باشد، اگر حکومت اینها را معالجه کند به صدها شبکه هم هیچ آسیبی نمی تواند برساند.