به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت 8 و 2 دقیقه و 48 ثانیه روز دوشنبه به ثبت رسیده است.

شبکه‌های لرزه نگاری این مرکز، موقعیت جغرافیایی این زمین لرزه را 6/38 درجه عرض شمالی و 3/48 درجه طول شرقی ثبت کردند.