به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری، این زمین لرزه در منطقه ای بین استان های خوزستان و لرستان و در عرض شمالی 32.49 و طول شرق 48.47 به وقوع پیوسته است.