یک صد و بیست راس گوسفند در ریگان طعمه حریق شدند.

به گزارش سرویس حوادث خبرگزاری برنا، بخشدار گنبکی ریگان گفت: بر اثر اتصال سیمهای برق یک منزل مسکونی در ریگان طعمه حریق شد که بر اثر سرایت آتش به طویله 120راس گوسفند زنده زنده در آتش سوختند.

آبیار افزود: این اتش سوزی بیش از 250میلیون تومان به دامدار ریگانی خسارت رساند.

وی گفت اتش نشانی با حضور به موقع آتش را مهارکرد اما کپری بودن منزل مسکونی بر شعله های اتش افزود که باعث خسارت شد.