به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران نشست مشترک مسئولین قضایی استان تهران در قالب دیدار مردمی صبح وز جاری مورخ 22/04/93 در محل حوزه ریاست واقع در مجتمع امام خمینی(ره) برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این دیدار صمیمی به مشکلات حقوقی تعداد 50 نفر از شهروندان محترم در زمینه‌های مختلف قضایی از جمله تسریع در رسیدگی، تسریع در اجرای احکام، اعطاء مرخصی به زندانیان و ... در محدوده مقررات قانونی رسیدگی به عمل آمد.