مدیرکل زندانهای استان اصفهان گفت: این زندانیان با گذشت 35 شاکی و اولیاء دم به آغوش خانواده بازگشتند.

آقای امیری افزود: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون 34 زندانی جرائم غیر عمد زندان مرکزی اصفهان با کمک خیران آزاد شدند.