هواشناسی گلستان درباره افزایش دما و احتمال بروز آتش سوزی در جنگل ها هشدار داد.

به گزارش سرویس حوادث خبرگزاری برنا، رضا رحمان نیا کارشناس هواشناسی گلستان گفت: الگوهای پیش یابی هواشناسی خبر از افزایش محسوس دما در این استان می دهند و بنابراین وقوع آتش سوزی دور از انتظار نیست.

مدیریت بحران گلستان هم از مسافران و به خصوص در مسیر پارک ملی گلستان خواست، اگر در جنگل برای استراحت توقف کردند حتما از خاموش کردن آتشی که روشن کرده اند مطمئن شوند.

تیرماه امسال بیش از 6 مورد آتش سوزی در پارک ملی گلستان روی داد که علت بیشتر این موارد سهل انگاری مسافران و خاموش نکردن آتش بود.