به گزارش سرویس انتظامی برنا،"سرهنگ رضایی" با اشاره به طرح تشدید و برخورد پلیس با خودروهای متخلف و قانون شكن در گفتگو با این پایگاه در خصوص توقیف یك دستگاه خودرو با سرعت غیر مجاز گفت:تیم كنترل سرعت پلیس راه اصفهان در حین كنترل خودروهای عبوری در آزاد راه امیركبیر، یك دستگاه سواری زانتیا را كه با سرعت غیر مجاز در حركت بود متوقف كردند .

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به سرعت بالای خودرو و خطرات احتمالی پیش رو ،گفت:سرعت خودرو 210 كیلومتر بوده است .

وی با بیان توقیف خودرو و انتقال آن به پاركینگ عنوان داشت: براساس بند د ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، راننده خودرو جهت شركت در كلاس آموزشی و سیر مراحل قانونی به پلیس راه استان معرفی شد.

سرهنگ رضایی با توصیه به رانندگان كه از سرعت غیر مجاز پرهیز كنند،تاكید داشت:كنترل خودرو در سرعت های بالا بسیار مشكل و یا غیر ممكن بوده و رانندگان می بایست به این موضوع توجه نمایند كه حركت با سرعت غیر مجاز قدرت تصمیم گیری را از راننده گرفته، بطوری كه راننده در شرایط توقف و یا كاهش سرعت ،بدون اینكه متوجه شود قادر به كنترل وسیله نبوده و می‌تواند خطرات جبران ناپذیری را برای خود و دیگران رقم بزند.