به گزارش سرویس اجتماعی برنا، در این میان جوانان و افراد دارای مشکلات روانی بیشترین میزان اقدام به خودکشی را به خود اختصاص داده‌اند .

بر طبق آمار رسمی بین ژانویه ۲۰۱۳ تا اوت ۲۰۱۴ در مجموع ۴ زن و ۱۲۵ مرد ۱۸ تا ۷۴ ساله در زندان‌ها دست به خودکشی زده اند.

از آن زمان تا دوم اکتبر ۲۰۱۴ (ماه جاری میلادی) نیز ۹ مرد ۲۱ تا ۴۶ ساله اقدام به خودکشی کرده‌اند.

همچنین آمارها حاکی از بی سابقه بودن اقدام به خودکشی در میان زندانیان در طی ۹ سال اخیر است.

مقام‌های زندان‌ در انگلیس تصریح می‌کنند که افزایش بی سابقه خودکشی در زندان‌ها ارتباط مستقیمی با موج فزاینده نا امیدی در جامعه و خدمات نامناسب زندان‌ها دارد.

بیش از ۲۶ درصد افرادی که دست به خودکشی زده‌اند حتی به مرحله دادگاه نیز نرسیده بوده و علی‌رغم اوضاع وخیم روحی‌شان، سیستم زندان‌ها هیچ اقدامی برای رفع مشکل آنها انجام نداده بود.

این باور وجود دارد که روند نامناسب خصوصی سازی زندان‌ها که توسط کمپانی G۴S در حال اجراست بر وخامت اوضاع زندان‌ها افزوده و دولت نیز در عین اطلاع از این امراقدامی نکرده است .

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که تعداد زیادی از خانواده قربانیان شکایاتی علیه وزارت دادگستری انگلیس مبنی بر عدم انجام تعهدات مندرج در بند دوم قانون حقوق بشر بریتانیا تنظیم نموده‌اند.

اوضاع بد زندان‌ها در بریتانیا فقط در خودکشی افراد خلاصه نمی‌شود. اخیرا زندانیان زندان "سوالساید" در اعتراض به اوضاع زندان و عدم رسیدگی به شکایات شورش کردند که به زخمی شدن یکی از نگهبانان زندان منجر شد.