به گزارش سرویس انتظامی برنا،سردار "منوچهر امان اللهی " در تشریح جزئیات اجرای این طرح به خبرنگار ما گفت :به جهت ارتقاء سطح احساس امنیت شهروندان و محدود کردن فعالیت سارقان وکشف سرقت های صورت گرفته پس از رصد کردن اخبار در قرارگاه تشدید مبارزه با سرقت این طرح به مدت 48 ساعت در سطح استان به مرحله اجرادرآمد.


فرمانده انتظامی استان تصریح کرد : تجزیه و تحلیل اخبار واصله ،برنامه ریزی منسجم وتفکیک وظایف و ماموریت ها از نقاط مثبت اجرای طرح بود .


ارشد انتظامی استان ادامه داد : در اجرای این طرح که به مدت دو روز انجام شد دست یابی به بیش از 90 درصد از پیش بینی ها محقق شد .

وی تصریح کرد : کشف 40 فقره سرقت منزل ، 41 فقره سرقت اماکن خصوصی و 7 فقره سرقت مغازه از دست آوردهای این طرح بود .

سردار" امان اللهی "ادامه داد: در اجرای این طرح تعدادی از سارقان سابقه دار که تحت تعقیب بودند نیز دستگیر شدند .


"امان اللهی" تصریح کرد: در مجموع تعداد 22 نفر سارق منزل ، مغازه و اماکن خصوصی شناسایی و دستگیر شدند .


وی افزود :3 نفر مالخر هم در این راستا دستگیرواموال مسروقه کشف شد .


سردار" امان اللهی "بیان داشت :ارزش اموال مسروقه ،مکشوفه بالغ بر 2 میلیارد و 858 میلیون ریال است.