به گزارش سرویس انتظامی برنا،روز گذشته ماموران کلانتری تهرانپارس جهت اجرای دستور دادسرای ناحیه 4 مبنی بر دستگیری متهمی به نام "ح-گ" به دلیل مزاحمت و سلب آرامش به محل مورد نظر اعزام شدند.

ماموران پس از حضور در پشت درب منزل متهم فراری،‌ دق الباب کردند ولی متوجه قفل کردن درب خانه شدند، سپس با تفهیم متن حکم دادسرا به افراد داخل منزل درخواست بازکردن درب خانه را کردند که نتیجه‌ای حاصل نشد.

ماموران با آوردن کلیدساز درب خانه را باز کردند و ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی وارد خانه شدند، ولی باز هم متهم نیافتند و مشاهده کردند متهم به داخل اتاق رفته و درب را قفل کرده است، لذا ماموران مجبور شدند، مجدد پس از تفهیم اتهام و خواندن حکم دادسرا با استفاده کلید ساز درب اتاق خواب را نیز باز کنند.

با ورود عوامل کلانتری به داخل اتاق خواب، ماموران دریافتند که متهم از ترس دستگیری از طریق پنجره خود را به بیرون پرتاب کرده که وی پس از سقوط از 6 طبقه به داخل چمن‌ها افتاده است.سپس ماموران با اورژانس تماس گرفتند و مستندات لازم را از این واقعه جمع آوری کردند.

سپس با حضور عوامل اورژانس در محل "ح-گ" مجروح به بیمارستان منتقل شد که متاسفانه به دلیل شدت جراحات همان روز جان خود را از دست داد.