به گزارش گروه انتظامی برنا، سرهنگ مومنی گفت: ماموران فرماندهی انتظامی استان لرستان با دستگیری هفت متهم با جرایم مختلف آنان را به مقر های انتظامی انتقال دادند.

نرییس بازرسی لرستان تصریح کرد: متهمان حین انتقال به یگان انتظامی با انگیزه فرار از مجازات و تطمیع مامور انتظامی اقدام به پرداخت 36 میلیون و 560 هزار ریال رشوه می كنند که با صحت عمل و عزت نفس ماموران، رشوه های پیشنهادی رد و مراتب صورتجلسه می شود.

به گفته مومنی، 15 مامور وظیفه شناس در این راستا مورد تشویق قرار گرفتند.