به گزارش گروه انتظامی برنا، سرهنگ "ستار خسروی" با بیان این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره كیف قاپی و شكایت شهروندان به پلیس موضوع به صورت ویژه در دستور كار كارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کاراگاهان با انجام تحقیقات ، پی جوئی پرونده ها و اقدامات علمی و تخصصی ، انجام چهره نگاری سرانجام یكی از واحد های گشتی این پلیس حین گشت زنی در سطح شهر فردی كه قصد کیف قاپی از یك شهروند را داشت را شناسایی و دستگیر كردند.

این مقام مسوول با بیان اینكه این فرد از سارقان و كیف قاپ های حرفه ای و سابقه دار است گفت: متهم در تحقیقات صورت گرفته با اعتراف به بزه انتسابی به 71 فقره كیف قاپی در سطح شهر اعتراف و دو نفر دیگر از كسانی كه در این امر با وی همكاری داشتند را معرفی كرد.

سرهنگ خسروی عنوان داشت: با اظهارات متهم ماموران در عملیاتی ویژه دو كیف قاپ دیگر كه نسبت برادر باهم داشتند را دستگیر كه در تحقیقات صورت گرفته از آنان نیز ۳۵ فقره سرقت كشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینكه تمامی مالباختگان شناسایی شدند اظهار داشت: در این زمینه پرونده تشكیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.