به گزارش برنا سرهنگ  سید حسین سید حقیقی فر مانده انتظامی شهرستان کرج با اعلام این خبر گفت : یکی از افسران زحمتکش کلانتری 17 مهرویلا در تاریخ 15 بهمن ماه سال جاری در محوطه ساختمان کلانتری مذکور متوجه وجود پاکت نایلونی مشکی رنگی می شود.

وی گفت : نامبرده با احتیاط کامل پاکت را برداشته و محتویات داخل آن را بازرسی می کند که در حین بازرسی متوجه تعدادی مدارک شناسایی و دو فقره چک به مبلغ یک میلیاردو 180 میلیون ریال می شود.

سرهنگ سید حقیقی افزود : این مامور وظیفه شناس که سروان حبیب بذر افشان نام دارد پس از آنکه از محتویات داخل پاکت مطلع می شود بلافاصله موضوع را با فرمانده مستقیم خود در میان گذاشته و در صدد شناسایی صاحب مدارک و چک برمی آید.

وی گفت : از زمان پیدا شدن مدارک تا دو روز پیش ، تلاش و پیگیریهای این افسر وظیفه شناس به منظور یافتن ردی از صاحب اموال ادامه داشت تا اینکه در ساعات اولیه صبح 23 بهمن ماه فردی به کلانتری مراجعه و ادعا کرد که چند روز پیش برای انجام کاری به کلانتری آمدم اما به دلیل عدم تمرکز و عجله ای که در رفتن داشتم پاکت نایلونی مشکی رنگی را که حاوی مدارک شناسایی و دوفقره چک بود را همان روز گم کرده و احتمال می دهم که در این مکان از دستم رها شده باشد.

با توجه به مطابقت مشخصات مالک با مدارک شناسایی و درست بودن تمام نشانی ها و تاریخ مفقودیت مدارک ، محتویات آن تحویل وی شد .

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با بیان اینکه چنین مامورانی با وظیفه شناسی و صحت عمل خود باعث افتخار پلیس هستند گفت: صاحب اموال مكشوفه قصد داشت تا بادادن هدیه ای از این مامور وظیفه شناس قدردانی کند اما سروان بذر پاش با اشاره به ارزش معنوی کار صورت گرفته به قدر دانی لفظی صاحب مدارک بسنده کرد و رضایت الهی و خشنودی بندگان وی را مقدم بر هر چیز دانست .