جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، درباره آتش‌سوزی گسترده در انباری در تهران اظهار داشت: در ساعت 1:28 بامداد امروز حادثه آتش‌سوزی گسترده در یک انبار واقع در غرب به شرق اتوبان بعثت به سامانه 125 آتش‌نشانی شهر تهران اعلام شد و مأموران 10 ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد یک انبار دو طبقه که هر طبقه آن 1500 متر مربع وسعت داشته است و در این انبار پارچه و مواد اشتعال‌زا نگهداری می‌شده است به طور گسترده‌ای دچار آتش‌سوزی شده بود.

ملکی بیان داشت:‌ آتش‌نشانان بلافاصله مشغول عملیات شدند و در ساعات اولیه آتش را خاموش کردند ولی عملیات لکه‌گیری تا دقایقی پیش به طول انجامید.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران بیان داشت:‌ این حادثه هیچگونه تلفات جانی نداشته است ولی خسارت‌های مالی بسیاری در این انبار بر جا مانده است.

ملکی به انباردارها توصیه کرد: انبار داران در انبارهای خود نسبت به نصب تجهیزات ایمنی و اطفای حریق اقدام کنند تا با هزینه اندک پیشگیری، دچار خسارت‌های گسترده‌ای نشوند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931204000127#sthash.dhTEqKuS.dpuf

جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، درباره آتش‌سوزی گسترده در انباری در تهران اظهار داشت: در ساعت 1:28 بامداد امروز حادثه آتش‌سوزی گسترده در یک انبار واقع در غرب به شرق اتوبان بعثت به سامانه 125 آتش‌نشانی شهر تهران اعلام شد و مأموران 10 ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد یک انبار دو طبقه که هر طبقه آن 1500 متر مربع وسعت داشته است و در این انبار پارچه و مواد اشتعال‌زا نگهداری می‌شده است به طور گسترده‌ای دچار آتش‌سوزی شده بود.

ملکی بیان داشت:‌ آتش‌نشانان بلافاصله مشغول عملیات شدند و در ساعات اولیه آتش را خاموش کردند ولی عملیات لکه‌گیری تا دقایقی پیش به طول انجامید.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران بیان داشت:‌ این حادثه هیچگونه تلفات جانی نداشته است ولی خسارت‌های مالی بسیاری در این انبار بر جا مانده است.

ملکی به انباردارها توصیه کرد: انبار داران در انبارهای خود نسبت به نصب تجهیزات ایمنی و اطفای حریق اقدام کنند تا با هزینه اندک پیشگیری، دچار خسارت‌های گسترده‌ای نشوند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931204000127#sthash.dhTEqKuS.dpuf

جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، درباره آتش‌سوزی گسترده در انباری در تهران اظهار داشت: در ساعت 1:28 بامداد امروز حادثه آتش‌سوزی گسترده در یک انبار واقع در غرب به شرق اتوبان بعثت به سامانه 125 آتش‌نشانی شهر تهران اعلام شد و مأموران 10 ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد یک انبار دو طبقه که هر طبقه آن 1500 متر مربع وسعت داشته است و در این انبار پارچه و مواد اشتعال‌زا نگهداری می‌شده است به طور گسترده‌ای دچار آتش‌سوزی شده بود.

ملکی بیان داشت:‌ آتش‌نشانان بلافاصله مشغول عملیات شدند و در ساعات اولیه آتش را خاموش کردند ولی عملیات لکه‌گیری تا دقایقی پیش به طول انجامید.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران بیان داشت:‌ این حادثه هیچگونه تلفات جانی نداشته است ولی خسارت‌های مالی بسیاری در این انبار بر جا مانده است.

ملکی به انباردارها توصیه کرد: انبار داران در انبارهای خود نسبت به نصب تجهیزات ایمنی و اطفای حریق اقدام کنند تا با هزینه اندک پیشگیری، دچار خسارت‌های گسترده‌ای نشوند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931204000127#sthash.dhTEqKuS.dpuf
جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حوادث برنا درباره آتش‌سوزی گسترده در انباری در تهران اظهار داشت: در ساعت 1:28 بامداد امروز حادثه آتش‌سوزی گسترده در یک انبار واقع در غرب به شرق اتوبان بعثت به سامانه 125 آتش‌نشانی شهر تهران اعلام شد و مأموران 10 ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد یک انبار دو طبقه که هر طبقه آن 1500 متر مربع وسعت داشته است و در این انبار پارچه و مواد اشتعال‌زا نگهداری می‌شده است به طور گسترده‌ای دچار آتش‌سوزی شده بود.

ملکی بیان داشت:‌ آتش‌نشانان بلافاصله مشغول عملیات شدند و در ساعات اولیه آتش را خاموش کردند ولی عملیات لکه‌گیری تا دقایقی پیش به طول انجامید.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران بیان داشت:‌ این حادثه هیچگونه تلفات جانی نداشته است ولی خسارت‌های مالی بسیاری در این انبار بر جا مانده است.

ملکی به انباردارها توصیه کرد: انبار داران در انبارهای خود نسبت به نصب تجهیزات ایمنی و اطفای حریق اقدام کنند تا با هزینه اندک پیشگیری، دچار خسارت‌های گسترده‌ای نشوند.