به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) در صورت داشتن شرایط زیر می توانند از خدمت وظیفه معاف شوند.

-یكی از فرزندان مادر فاقد همسر تحت پوشش كمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) كه حداكثر دارای 2 فرزند پسر بالای 18سال باشد می‌تواند از این معافیت استفاده کند.

- لازم به ذكر است چنانچه یكی از فرزندان به هر دلیلی از معافیتهای قانونی به استثناء معافیت متعهدین به خدمت در سازمانهای دولتی استفاده کرده باشد نمی‌توانند برای فرزند دوم درخواست معافیت مذكور را کند مگر اینكه آن فرزند معاف شده بدلیل بیماری و یا معلولیت با تشخیص شورای پزشكی وظیفه عمومی نیازمند به مراقبت و نگهداری باشد و اگر یكی از فرزندان خدمت کرده باشد فرزند دیگر می‌تواند از معافیت استفاده کند.