به گزارش سرویس اجتماعی برنا، براساس اعلام سازمان وظیفه عمومی ناجا در صورتی که افراد یکی از شرایط زیر را داشته باشند از خدمت وظیفه معاف خواهند بود.

به موجب ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مشمولانی كه دارای این شرایط باشند با تائید سازمان بهزیستی می‌توانند درخواست معافیت قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان را کنند.

- یكی از فرزندان پدر یا مادری كه هر دو یا یكی از آنان معلول باشد و یا حداقل 2نفر از فرزندان.

- مشمولی كه قبل از تاریخ 12/1/85 با همسر معلول ازدواج کرده یا پس از ازدواج همسر وی معلول شده باشد.

لازم به ذكر است بهره‌مندی از معافیت مذكور تا زمانی است كه سرپرستی همسر معلول را به عهده داشته باشد.

برای رسیدگی به این گونه معافیتها باید  با به همراه داشتن برگه تاییدیه سازمان بهزیستی به دفاتر خدمات الكترونیك انتظامی ( پلیس+10) مراجعه کرده، همچنین
مشمولان حین استفاده از معافیت تحصیلی می‌توانند تقاضای معافیت كفالت کنند.