علی شعبانی در گفت‌وگو با برنا ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به این که معافیت پزشکی خدمت وظیفه عمومی یکی از دغدغه های جوانان ایرانی مقیم خارج از کشور است و تا قبل از این افراد باید برای معاینات و بررسی های معافیت پزشکی به کشور مراجعه می کردند ، هیأت هایی در هفت نقطه مختلف دنیا برای بررسی درخواست این افراد مستقر خواهند شد. 

رییس مرکز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور در ادامه با اشاره به این که این هیات ها در مناطقی که ایرانیان تمرکز بیشتری دارند مستقر می شوند، اظهار داشت : با مجوز وزارت کشور، موافقت نظام وظیفه و پیگیری ها ی شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور این خدمت به جوانان ایرانی مقیم خارج از کشور ارائه می شود .

وی همچنین تصریح کرد: در سال 89 بیش از 7 هزار پرونده ثبتی در سامانه 2777 به ثبت رسیده که از این تعداد 22 درصد موارد به مشکلات جوانان در حوزه نظام وظیفه عمومی بوده است.

شعبانی تصریح کرد : از این میان حدود 7 درصد پرونده ها مربوط به حوزه علمی و آموزشی، 4 درصد امور ثبت احوال و سجلی و 10 درصد مربوط به بخش سرمایه گذاری و امور خانواده بود.

رییس مرکز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور با اشاره به این که مشکلات تمامی 22 درصد تماس گیرندگان در حوزه نظام وظیفه عمومی حل و فصل شده است افزود: می توان گفت 50 درصد تماس گیرندگان و مراجعان به سامانه 2777 جوانان ایرانی مقیم خارج از کشور هستند .