به گزارش سرویس اجتماعی برنا، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به همراه هیأت همراه و رئیس دادگستری استان قم گواهی امضا به صورت الکترونیکی را در استان قم اجرایی کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در ابتدای ورود به قم از اداره‌ کل ثبت اسناد و املاک استان قم بازدید کرده و به طور رسمی طرح گواهی امضای الکترونیکی را راه‌اندازی کرد.

‌وی سپس در بیت آیت‌ا... مکارم‌شیرازی حضور یافت و با اخذ گواهی امضای الکترونیکی از وی، به صورت رسمی این طرح را اجرایی کرد.

به گزارش از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با ابلاغ و اجرایی شدن گواهی امضای الکترونیکی، تمام دفاتر اسناد رسمی مکلف به گواهی امضای افراد متقاضی به صورت دیجیتال شدند. این در حالی است که پیش از این گواهی امضا به صورت کتبی و با مراجعه حضوری افراد صورت می‌گرفت.