علی اکبر گل محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا  با بیان اینکه سن مصرف سیگاربین جوانان از 27 سال به 16 سال کاهش یافته است یادآور شد: هر سیگاری در هر روز 11نخ سیگار مصرف می کند.

وی افزود: میانگین نرخ مصرف سیگار در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال روزانه ۷ نخ، در سنین ۲۵ تا ۳۴ سال روزانه ۱۲ نخ، در سنین ۳۵ تا ۴۴ سال روزانه ۱۳ نخ، در سنین ۴۵ تا ۵۴ سال روزانه ۱۱ نخ و در سنین ۵۵ تا ۶۴ سال روزانه ۱۶ نخ سیگار است.

گلمحمدی یاد با بیان اینکه بیش از ۴ هزار نوع ماده سمی در سیگار وجود دارد، گفت: به طور میانگین افرادی که سیگار کشیدن را در دوران نوجوانی آغاز می کنند ۲۰ سال زودتر از افراد غیرسیگاری خواهند مرد.

وی با بیان اینکه کاهش سن مصرف سیگار تاثیر مستقیم در پایین آمدن سن استفاده از انواع مخدرها به خصوص مخدرهای صنعتی دارد افزود: در سال های اخیر بیشتر مخدرها اعم از سنتی و صنعتی به وسیله قلیان استفاده می شود به همین دلیل یکی از برنامه های ستاد مبارزه با مواد مخدر همکاری با وزارت بهداشت در جمع آوری قلیان ها از دسترس نوجوانان و جوانان برای جلوگیری ازگرایش آنها به سیگار و بعد از آن استفاده از سایر مخدرها است.