به گزارش سرویس اجتماعی برنا، تردد موتور سیکلت از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مورخ 31/6/90 الی ساعت /24 روز یکشنبه 3/7/90 از محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروز کوه، ساوه، همدان و محور تهران – سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع است.

محور کرج – چالوس
الف. تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج – چالوس کماکان ممنوع است.

ب. تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 الی 24 روز جمعه مورخ 1/7/90 از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 الی 24 از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

ج. تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 الی 24 روز شنبه مورخ 2/7/90 از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 الی 24 از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یک‌طرفه خواهد بود.

د. تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 18 الی 24 روز یکشنبه مورخ 3/7/90 از کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان تهران به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

محور هزار
الف. تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است.

ب. تردد کلیه کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی 24 روز پنجشنبه موره 31/6/90 و ساعت 6 الی 24 روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه مورخ1،2 و 3/7/90 از محور هراز ممنوع است.

ج.تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 الی 24 روز جمعه مورخ 1/7/90 از رودهن (انتهای بلوار کریتون) به سمت آمل ممنوع و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14:30 الی 24 از آب اسک به سمت رودهن بصورت یک‌طرفه خواهد بود.

د-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 الی 24 روز شنبه مورخ 2/7/90 از رودهن (انتهای بلوار کریتون) به سمت آمل ممنوع و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14:30 الی 24 از آب اسک به سمت رودهن بصورت یکطرفه خواهد بود.

محور دماوند
تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 14 الی 24 روز پنجشنبه مورخ 31/6/90 و ساعت 6 الی 24 روزهای جمعه و شنبه مروخ 1 و 2/7/90 از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

محور ساوه-همدان
تردد تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی 24 روز پنجشنبه، مورخ 31/6/90 و از ساعت 6 الی 24 روزهای جمعه و شنبه 1و2/7/90 از ساوه به همدان (از ساوه تا دوراهی قزوین – همدان) و بالعکس ممنوع است.

محور زاهدان – زابل
تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 15 الی ساعت 20 روز پنجشنبه مورخ 31/6/90 و روز شنبه مورخ 2/7/90 از محور زاهدان – زابل و بالعکس ممنوع  است.

محور مریوان
تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی ساعت 23 روز جمعه مورخ 11/6/90 از سنندج به مریوان و بالعکس ممنوع است.

محورقدیم قزوین رشت
تردد انواع وسایل نقلیه سنگین باربری کماکان از آزاد راه قزوین – رشت ممنوع است.

الف – تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 6 الی 24 روزهای جمعه و شنبه مورخ 1 و 2/7/90 از محور قدیم قزوین رشت و بالعکس ممنوع است.

محور قدیم قم تهران
تردد کلیه وسایل نقلیه سنگین باربری به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی 24 روزهای جمعه و شنبه مورخ 1و 2/7/90 از محور قدیم قم تهران و بالعکس ممنوع و رانندگان این گونه وسایل می توانند از آزادراه سلفچگان-ساوه-تهران و بالعکس و یا جاده جدیدالحداث قم – ورامین – گرمسار – سمنان و بالعکس تردد کنند.

ضمنا مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن 8825555 (ده خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان عزیز کشورمان است.