به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از مركز لرزه نگاری كشوری موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت 10 و 56 دقیقه و 22 ثانیه امروز دراین منطقه رخ داد.

شبكه های لرزه نگاری وابسته به این مركز، موقعیت جغرافیایی وقوع این زمین لرزه را در 28/36 درجه عرض شمالی و 07/59 درجه طول شرقی ثبت كردند.