سلطانی فر بعد از معرفی طالبیان به عنوان معاون میراث فرهنگی با اشاره به سابقه بیست ساله طالبیان در حوزه میراث فرهنگی گفت: امیدوارم با شروع فعالیت طالبیان به عنوان معاون میراث فرهنگی کشور که از نیروهای با تجربه و دارای تفکر جدید در سازمان میراث فرهنگی است شاهد اتفاقات بسیار خوب در حوزه میراث فرهنگی باشیم


به گزارش سرویس اجتماعی برنا  به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در نشست مدیران کل میراث فرهنگی استانها که امروز در مشهد مقدس برگزار شد، سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، محمد حسن طالبیان را به عنوان معاون میراث فرهنگی کشور معرفی کرد.

سلطانی فر بعد از معرفی طالبیان به عنوان معاون میراث فرهنگی با اشاره به سابقه بیست ساله طالبیان در حوزه میراث فرهنگی گفت: امیدوارم با شروع فعالیت طالبیان به عنوان معاون میراث فرهنگی کشور که از نیروهای با تجربه و دارای تفکر جدید در سازمان میراث فرهنگی است شاهد اتفاقات بسیار خوب در حوزه میراث فرهنگی باشیم.

محمد حسن طالبیان دارای دکترای معماری و استادیار دانشگاه است.