یک گروه 6 نفره دوچرخه سواری به عنوان سفیران محیط زیست شهر تهران با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و مقابله با آلودگی های زیست محیطی عازم دریاچه ارومیه شدند.

این تیم دوچرخه سوارحامی محیط زیست، از امروز به مدت 12 روز مسیر 1200کیلومتری تهران - تبریز- ارومیه- دریاچه ارومیه را در راستای حفظ محیط زیست رکاب می زنند. 

این گروه با عبور از 7 استان، 40 شهر و صدها روستا به عنوان سفیران محیط زیست شهری، اقدام به آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست شهری کرده و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری، استفاده صحیح از آب، تبعات ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه، مدیریت پسماند و ضرورت آشتی با طبیعت و محیط زیست از جمله مواردی است که توسط دوچرخه سواران در طول مسیر به هموطنان اطلاع رسانی و آموزش داده خواهد شد.

مهم ترین اهداف این اقدام نمادین، حساس کردن افکار عمومی و مسئولان در خصوص فراگیر شدن عواقب ناشی از بحران های محیط زیستی و تبدیل کردن حفظ محیط زیست به عنوان اولویت درجه یک کشور خواهد بود.