همزمان با معرفی آثار باستانی شهر سوخته از ایران در نشست 38 کمیته میراث جهانی که هم اکنون در دوحه قطر برگزار می شود، شهر تاریخی جده و جاده ابریشم نیز در این اجلاس بررسی می‌شود.

به گزارش سرویس میراث فرهنگی خبرگزاری برنا، شهر تاریخی جده به عنوان دروازه‌ای به مکه از سوی عربستان سعودی از دیگر آثار معرفی شده است که در نشست 38 کمیته میراث جهانی بررسی می شود.

همچنین بخش آغازین از جاده ابریشم ازکانال "تیان شان" سوی کشور قرقیزستان، چین و قزاقستان به طور مشترک برای ثبت دراین فهرست معرفی شده است.

طبق همین گزارش بخش دیگری از جاده ابریشم نیز در مسیر "پونجیکنت – سمرفند به پویکنت" از سوی تاجیکستان وازبکستان به طور مشترک برای ثبت در فهرست میراث جهانی در سی وهشتمین نشست کمیته میراث جهانی معرفی شده است.

این نشست از15 تا 2 ژوئن 2014 در دوحه – قطر ادامه دارد.