سخنگوی ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: برنامه زمانبندی شده ای تنظیم شده است تا بر اساس آن در پایان سال 1402 احیای این دریاچه نهایی شود.

به گزارش سرویس محیط زیست خبرگزاری برنا، داوود رضا عرب در دومین نشست رسانه ای ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: بر اساس این برنامه امسال و سال آینده دوره تثبیت دریاچه خواهد بود و از سال 1395 تا 1401 دوره احیای دریاچه خواهد بود و سال 1402 به احیای نهایی دریاچه ارومیه خواهیم رسید.

وی افزود: در همین زمینه از نظر 500 نفر از اعضای هیئت علمی و 50 متخصص خارج کشور بهره گرفته ایم و 25 مصوبه به تصویب رساندیم که هشتم تیر امسال این مصوبات به تأیید هیئت دولت رسید.

وی گفت: هیچ راهی جز کاهش مصرف آب دریاچه نداریم و با 40 درصد صرفه جویی در آب کشاورزی تا 1700 میلیون مترمکعب در مصرف این بخش شاهد کاهش خواهیم بود.