به گزارش سرویس محیط زیست خبرگزاری برنا، در چهارمین جلسه کارگروه میراث فرهنگی‌، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با محوریت تنظیم طرح جامع گردشگری استان قزوین و اجرای فاز اول طرح ساماندهی دریاچه اوان، امید علی پارسا معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری قزوین در خصوص واگذاری فاز اول اجرای طرح ساماندهی دریاچه اوان به ساکنین منطقه و تعاونی‌ها گفت: یکی از محورهای مهم گردشگری طبیعی استان دریاچه اوان واقع در منطقه الموت است که برای ساماندهی و مدیریت آن باید دستگاه‌های دولتی با حمایت بخش خصوصی و مردم محلی همکاری و مشارکت کرده و از انحصاری شدن طرح جلوگیری گردد. زیرا برای موفقیت در اجرای پروژه و تسریع در روند آن تقویت تعاونی‌های محلی و توانمند سازی مردم بومی امری ضروری به نظر می‌رسد.

پارسا با تاکید بر توسعه مناطق گردشگری با در نظر گرفتن منافع ساکنین آن افزود: توسعه در هر نقطه‌ای از دنیا با در نظر گرفتن نفع و سود ساکنین آن منطقه معنا می یابد و در منطقه اوان نیز باید هر قسمتی از پروژه که دارای سود بیشتر و هزینه کمتری است به ساکنین منطقه و تعاونی های محلی سپرده شود تا با ا عتماد به جامعه محلی شاهد موفقیت بیشتر و جلوگیری از به وجود آمدن موانع احتمالی در اجرای پروژه باشیم.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به محدودیت‌های اعتباری دولت در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اظهار داشت: در شرایط کنونی که دولت با محدودیت‌های اعتباری فراوانی روبرو می‌باشد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سرمایه گذاران و حرکت به سوی مشارکت مردمی برای اجرای پروژه های نیمه تمام کاملا منطقی بوده و طرح ساماندهی اوان نیز با محوریت مشارکت می‌تواند به انجام برسد.

وی در پایان خواستار تعامل و همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه برای تقویت تعاونی‌های محلی منطقه شد و تصریح کرد: برای اجرایی شدن طرح در راستا استفاده از جامعه محلی می‌توان فاز اول طرح ساماندهی دریاچه اوان را به پروژه‌های کوچکتر تقسیم و اولویت اجرای هر بخش را با در نظر گرفتن توانمندی جامعه محلی به مردم واگذار کنیم.

شایان ذکر است: چهارمین جلسه کارگروه میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، امید علی پارسا معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری، مسعود نصرتی شهردار قزوین، محمد علی حضرتی‌ها مدیر کل میراث فرهنگی و سایران مدیران دستگاه‌های اجرایی عضوکار گروه در مجتمع خدماتی - رفاهی ایرانیان قزوین برگزار شد.