به گزارش سرویس اجتماعی برنا، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین جلسه شورای مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: هدف از تشکیل این جلسات، هم راستا شدن فعالیت ها و برنامه ها تمام واحدها، مدیریت ها و معاونت های مختلف سازمان به منظور دستیابی به نتایج بهتر در تمام زمینه های کاری است.

ابتکار پیشنهاد داد: به منظور غنای بیشتر این جلسات، همچنین ایجاد هم افزایی بیشتر میان تمام بخش های مرتبط درون سازمانی، مدیران استانی نیز از طریق ارتباط ویدئو کنفرانسی بتوانند ضمن شرکت در مباحث مطروحه، نظرات و پیشنهادات خود را نیز ارائه دهند.

وی با تاکید بر اینکه هماهنگی بین سطوح مختلف درون سازمانی برای اجرای بهتر برنامه ها از مهم ترین زیرساخت های تعالی سازمانی است، اظهار داشت: یکی از مهم ترین ضرورت های پاسخگویی به انتظارات دولت به ویژه رئیس دولت تدبیر و امید، همچنین مطالبات مردمی از سازمان حفاظت محیط زیست، پویایی درون سازمانی و اجرای هماهنگ برنامه ها و فعالیت هاست.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به فرابخشی بودن حوزه محیط زیست، تصریح کرد: همین فرابخشی بودن منجر به ضرورت ایجاد هماهنگی های بیشتر درون سازمانی و تعریف برنامه راهبردی دقیق برای کلیه سطوح کارکنان است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد ارتباط سازنده مدیران با زیرمجموعه های خود برای هم سطح کردن نگاه راهبردی کارشناسان به نگاه راهبردی رئیس جمهور یازدهم و آگاهی از آخرین گزارش ها و دستاوردهای جهانی در حوزه محیط زیست را از ضروریات تعالی سازمانی برشمرد و تاکید کرد: باید به سازمانی توانمند، آموزش پذیر، پذیرای نقدهای سازنده و صادقانه، پویا، برخوردار از برنامه راهبردی در تمام سطوح، ارتباطی سازنده با رسانه ها، مردم و سازمان های مردم نهاد، دارای اهداف متعالی و ارتباط موثر با تمام قوا و دستگاه های حاکمیتی مبدل شویم.

لزوم استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی برای حل چالش های محیط زیست کشور

وی با تاکید بر اینکه سازمان یا دولت به تنهایی قادر به حل بحران ها و چالش های کنونی محیط زیست ایران نیستند، تصریح کرد: استفاده از توان و ظرفیت اجتماعی و نهادهای مدنی برای دستیابی به موفقیت، رسیدن به شرایط پایدار محیط زیستی برای کشور و ایجاد جریان سازی مثبت در جامعه الزامی است.

معاون رئیس جمهور با ابرازخرسندی از فرصت ایجاد شده برای محیط زیست کشور که همکاری و همگرایی دولت،رسانه ها، سمن ها، دانشگاهیان، متخصصان و تمامی ذی نفعان را برای بهبود شرایط به همراه داشته، اظهار داشت: باید از این ظرفیت بسیار خوب برای ایجاد هم افزایی مثبت بین نهادهای ملی و بین المللی و همچنین هم افزایی درون سازمان در کنار بهره گیری از آخرین دستاوردهای پژوهشی ملی و بین المللی به منظور بهبود شرایط محیط زیست بهره برد.

نقش خلاقیت و نوآوری در جبران کاستی های منابع مالی و انسانی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر نقش خلاقیت و نوآوری در به دست آوردن ثمره بهتر از فعالیت ها و رسیدن به موفقیت پایدار، تصریح کرد: این دو عنصر پایه ای، کمک می کند تا افراد حتی در شرایط بحرانی و علی رغم تمام کاستی ها در منابع مالی و انسانی در اجرای برنامه ها و فعالیت های خود موفق باشند.

وی ایجاد جریان سازی اجتماعی و فکری در گروه های مختلفی همچون دانش آموزان، جوانان، ورزشکاران، هنرمندان و نهادهای مدنی را از دیگر اقدامات مثبت و ارزنده برای موفقیت در شرایط سخت دانست و گفت: این بدان معنا نیست که نیازی به بازسازی ساختار سازمانی و افزایش بودجه نداریم ولی برای رسیدن به موفقیت باید تمام ظرفیت ها را فعال و به نحو درست از آن ها استفاده کرد.

ابتکار همچنین با اشاره به لایحه خاک، هوای پاک، حفاظت از تالاب ها، خاطرنشان ساخت: پیگیری مباحث قانونی از دیگر دستورالعامل های سازمانحفاظت محیط زیست است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه فعال سازی توانمندی ها و ارزش های درونی یکی از بنیان های اصلی موفقیت سازمانی است، افزود: جنبه آموزشی جلسات شورای مدیران باید تقویت شود و برنامه ریزی دقیقی برای آن به ویژه در مباحثی همچون اصول مدیریت نوین و تاثیر ارتباطات بین بخشی وجود داشته باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تبریک و اشاره به فلسفه غدیر، بخش هایی از نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر را قرائت کرد و گفت: نگاه امام فراتر از نگاه مذهبی و دینی، به دلیل فرازمانی و فرامکانی بودن مورد توجه جامعه بشری است و این برای ما به عنوان پیروان آن حضرت به معنای بهره گیری عملی تر از این مباحث در شیوه مدیریتمان است.